2019-08-28 10:40

Så kan du använda What if-analyser inom Business Intelligence

Förutse framtiden och optimera din verksamhet och din marknadsstrategi. Det är inte så omöjligt som det låter. Numera finns webbaserade Business Intelligence-system med What if-analyser för maximal träffsäkerhet.

Man brukar tala om den globaliserade ekonomin vilket gör att inget företag, eller stat för den delen, är helt oberoende av andra. Samma sak gäller för information. Även information är globaliserad numera och mängden information som genereras varje dygn har aldrig i historien varit större.

Med hjälp av Business Intelligence-system kan beslutsfattare i företag och organisationer få korrekt information i rätt tid och i rätt form. Ett BI-system som fungerar väl höjer både kvaliteten på informationen och förbättrar aktualiteten.

Speciellt mindre företag och organisationer kan ha stor nytta av ett väl fungerande BI- system. Mindre företag har ofta inte tid och kompetens att samla in den mängd av information som krävs och göra nödvändiga analyser.

Ytterligare en aspekt är att små företag är mer sårbara när det kommer till ändring av affärsvillkor i jämförelse med större konkurrenter. Ett BI-system kan bidra till att både översikten av de egna affärerna blir bättre och att man använder sina informationsresurser, både vad avser insamlande och analys på ett optimalt sätt.

BI-system för framför allt mindre företag och organisationer (större företag har länge haft möjligheten till ett väl utvecklat BI-arbete) har de senaste tio åren blivit både tillgängliga och populära, allt i syfte att upprätthålla och förbättra marknadsfördelar. Enligt Forbes hade framförallt mindre företag (upp till 100 anställda) den högsta antagningsgraden av BI under hela 2018.

What if-analysen hjälper dig förutse

BI täcker ett brett område och ger bland annat möjligheter till en djupare förståelse kring hur marknader utvecklar sig och även vad som sker inom teknik och lagstiftning. I ett webbaserat BI-system, som ofta är det lämpligaste och mest tillgängliga för ett mindre företag, bör möjligheten till What if-analyser ingå.

Med hjälp av en What if-analyser kan man förutse vad som händer med företagets verksamhet vid olika scenarion. Det kan bidra till ett mer proaktivt arbete och en ökad konkurrenskraft.

Dessutom blir What-if analysen ett konkret och användbart verktyg för att till exempel hitta en optimal prissättningsstrategi på en vara eller tjänst. Den information som samlas in via Business Intelligence-systemet kan sägas få en direkt och handfast funktion med hjälp av en What if-analys.

Tre olika scenarier

I en What if-analys chockar man olika variabler, i högre eller lägre grad. Det är tämligen vanligt att man arbetar med tre scenarier: Bra, Ok och Dåligt. Det är lätt att förändra värdena på de olika variablerna. Några vanliga variabler är till exempel kostnader, efterfrågan och konkurrens.

Ett What if-verktyg ska även kunna kombinera multipla scenarier då det ju på en marknad kan hända flera olika saker samtidigt, mer eller mindre slumpartat och beroende eller oberoende av varandra.

Men det räcker inte bara med möjligheten till What-if-analyser av multipla scenarier. Det är även av vikt att analysen av scenarierna sträcker sig ackumulerat över tid och att hänsyn tas till att enskilda och enstaka variabler kan ändras över tid samtidigt som en variabel kan vara konstant.

En genomarbetad What if-analys kan vara helt avgörande för att få insikter kring vilka strategiska affärsmöjligheter som finns på sikt men även koka ner till en konkret handlingsplan.

Perfekt hjälp vid prissättning

Ett område som där man ofta får direkta och konkreta svar med hjälp av en What if-analys är vid prissättningar. Du kanske vill veta som hade hänt historiskt om ni prissatt varan annorlunda? Eller vad händer med den totala försäljningen om vi sänker priset på vissa varor men inte på andra? (Jämför med till exempel en ICA-handlare som har ”lockpriser” på vissa produktkategorier, till exempel julskinkor och läsk inför jul).

Med hjälp av What if-parametrar går det simulera och arbeta proaktivt med hjälp av prognoser testa olika alternativa händelser. Analysen gör att du får än mer konkret nytta av ditt BI-system och du kan på ett enkelt och pedagogiskt sätt lägga in analyser i till exempel rapporter och åtgärdsplaner.

Men självfallet kan slutsatser från What if-analyser även användas i externt material till kunder, leverantörer och i marknadsföring, eller som underlag för seminarier, debattartiklar och liknande.

Ett vanligt förekommande problem med rapportering är utmaningen med att få en samlad bild av verksamheten och även BI-system kan behöva ”draghjälp” från What if-analyser för att både bli mer begripliga, konkreta och användbara.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att utvecklingen och användandet av ”Big Data” och annan komplex information numera är hanterbart även för mindre företag och organisationer. Med hjälp av ett webbaserat BI-system där möjligheter till What if-analyser finns kan vi numera förutse framtiden med stor precision.